duminică, iunie 23, 2024

Creating liberating content

PNRR – Componenta 13...

Bugetul total Valoarea totală a investiției este de 87.560.000 EUR fără TVA, finanțat prin...

PNRR – Componenta 13...

Obiective specifice Construirea echiparea/dotarea și punerea în funcțiune a 71 de centre de zi...

PNRR – Componenta C9...

Valoare Asistenței Financiare Nerambursabilă acordată (nu mai mult de 5 ori Cifra de...

alex.ciocarlan

written articles

Finanțare nerambursabilă de până la 100.000 Euro pentru DIGITALIZAREA IMM-urilor

FISA PROIECT COMPONENTA C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE INVESTIȚIA I3. SCHEME DE AJUTOR PENTRU SECTORUL PRIVAT MĂSURA 1. SCHEMĂ DE MINIMIS ȘI...

Programul Regional Vest 2021-2027 – Mobilitate Urbană Sustenabilă

PRIORITATEA 4 Regiune cu mobilitate sustenabilă OBIECTIVUL SPECIFIC Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon ACTIVITĂȚI...

Programul Regional Vest 2021-2027 – Grădinițe, Scoli și Licee

PRIORITATEA 6 Regiune educată și atractivă OBIECTIVUL SPECIFIC Îmbunătățirea accesului la servicii favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin...

Programul Regional Vest 2021-2027 – Eficiență Energetică în Clădiri Publice

Programul Regional Vest 2021-2027   PRIORITATEA 3  Regiune verde  OBIECTIVUL SPECIFIC  Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră  ACTIVITĂȚI FINANȚATE Îmbunătățirea izolației termice, modernizarea termică...

Programul Regional Vest 2021-2027 – Digitalizare Servicii Publice

Programul Regional Vest 2021-2027 Digitalizare servicii publice PRIORITATEA 2  Regiune smart OBIECTIVUL SPECIFIC Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice. ACTIVITĂȚI...

Programul Regional Vest 2021-2027 – Clustere de Inovare

Programul Regional Vest 2021-2027 Clustere de inovare PRIORITATEA 1 Regiune inovatoare și competitivă OBIECTIVUL SPECIFIC Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate. ACTIVITĂȚI FINANȚATE Valorificarea resurselor...

2200 IMM-uri vor beneficia de cursuri de formare a competențelor digitale

ADR (Autoritatea pentru Digitalizarea României) a anunțat lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”, aferent Investiției I19 – Scheme...

Digitalizare IMM – Finanțare nerambursabila intre 20.000 – 100.000 euro

Conform ultimului calendar actualizat al PNRR, la începutul lunii decembrie 2022, se va deschide apelul pentru Digitalizarea companiilor! Bugetul total alocat se ridică la 347,5...

Explore more

spot_img

Create a website from scratch

With Newspaper Theme you can drag and drop elements onto a page and customize them to perfection. Try it out today and create the perfect site to express yourself!