Domeniu

Sprijin acordat învățământului primar și secundar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația...

OBIECTIV SPECIFIC Obiectivul Specific RSO 4.2 - Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul...

Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia

OBIECTIV SPECIFIC - Obiectivul Specific RSO 1.3 - Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor,...

PROGRAMUL REGIONAL SUD-MUNTENIA 2021-2027

INTENSIFICAREA CREȘTERII DURABILE ȘI A COMPETITIVITĂȚII MICROINTREPRINDERILOR, ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI ÎNTREPRINDERILOR MIJLOCII DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA Programul Regional Sud-Muntenia are drept obiectiv general stimularea creșterii economice...

Sprijin acordat învățământului primar și secundar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația...

OBIECTIV SPECIFIC Obiectivul Specific RSO 4.2 - Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare...

Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia

OBIECTIV SPECIFIC - Obiectivul Specific RSO 1.3 - Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri...

PROGRAMUL REGIONAL SUD-MUNTENIA 2021-2027

INTENSIFICAREA CREȘTERII DURABILE ȘI A COMPETITIVITĂȚII MICROINTREPRINDERILOR, ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI ÎNTREPRINDERILOR MIJLOCII DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA Programul Regional Sud-Muntenia are drept...

2200 IMM-uri vor beneficia de cursuri de formare a competențelor digitale

ADR (Autoritatea pentru Digitalizarea României) a anunțat lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”,...

Digitalizare IMM – Finanțare nerambursabila intre 20.000 – 100.000 euro

Conform ultimului calendar actualizat al PNRR, la începutul lunii decembrie 2022, se va deschide apelul pentru Digitalizarea companiilor! Bugetul total...

Ultimele știri