2200 IMM-uri vor beneficia de cursuri de formare a competențelor digitale

ADR (Autoritatea pentru Digitalizarea României) a anunțat lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”, aferent Investiției I19 – Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme, parte a Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7 – Transformarea digitală, Operațiunea D. Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea Internetului.

Ajutorul acordat sub forma de participare la programe de perfecționare /recalificare a angajaților per IMM este de maxim 17.000 euro / întreprindere.

Angajații vor putea învăța și folosi, grație acestui program, tehnologii de tipul Internet of Things IoT, CloudComputing, inteligențan artificială AI, blockchain, machine learning #ML sau BigData. Aceste tehnologii ale viitorului vor contribui decisiv la transformarea digitală a statului roman în următorii ani.

Autoritatea pentru Digitalizarea României este coordonatorul acestui program de dezvoltare a competențelor digitale în mediul privat, iar finanțarea este asigurată de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – România prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI).

Programul va fi completat de un proiect similar, adresat instituțiilor publice, ale cărui rezultate vor avea în vedere consolidarea competențelor digitale pentru peste 30.000 de funcționari publici.

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini transformarea digitală a minimum de 2000 – dar nu mai mult de 2200 – de întreprinderi mici și mijlocii prin consolidarea competențelor digitale ale angajaților acestora și specializarea forței de muncă în domenii tehnologice avansate. Angajații IMM-urilor își vor putea îmbunătăți nivelul de cunoștințe și competențe prin participarea la programele de formare în cele nouă domenii tehnice cheie.

În acest sens, Autoritatea pentru Digitalizarea României va derula o procedură competitivă, transparentă, nediscriminatorie și necondiționată de selectie de parteneri, în conformitate cu art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 124/2021. Ca urmare a acestei proceduri, ADR va selecta parteneri (inclusiv, parteneri din state membre ale Uniunii Europene) care vor pune la dispoziție curricula și programele de formare ce pot răspunde cel mai bine nevoilor de îmbunătățire a nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini ale angajaților din IMM-urile care solicită acest sprijin în următoarele nouă domenii tehnice avansate:

  1. Internet of things
  2. Big data
  3. Cloud technologies
  4. Învățarea automată
  5. Inteligența artificială
  6. Automatizarea proceselor robotice
  7. Blockchain
  8. Cyber-Physical Systems
  9. Additive manufacturing

Dezvoltarea competentelor digitale este esențială pentru tranziția la România 2.0 – o Românie digitală și eficientă, în care profesioniștii din mediul privat și din sectorul public își pot îmbunătăți productivitatea cu ajutorul tehnologiilor și instrumentelor de lucru inovative.

Bugetul total al investiției este de 34.000.000 euro.

Solicitanti Eligibili

Prin intermediul mai multor cursuri de formare a competențelor digitale, angajații vor putea învăța și folosi, grație acestui program, tehnologii de tipul celor enumerate mai sus.

Pot beneficia de ajutor de minimis IMM-urile care își desfășoară activitatea în România și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:​

1. sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget):

a) mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni — în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

b) mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru — în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale;

3. nu se află în una din situațiile incompatibile cu acordarea finanțării din fonduri publice;

4. nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, pentru aceleași activități pentru care solicită finanțare în temeiul schemei de minimis;

5. nu intră în categoria de „întreprindere aflată în dificultate”;

6. nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

7. nu fac obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare, privind declararea unui ajutor de stat/de minimis ca fiind ilegal și/sau incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

8. reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;

9. reprezentantul legal nu a comis în conduita sa profesională greșeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica;

10. reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese;

11. reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea gravă în eroare prin furnizarea de informații incorecte în cursul participării la apelul de proiecte derulat de subadministrator;

12. la momentul acordării ajutorului se încadrează în una dintre următoarele categorii de întreprinderi: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie;

Pentru mai multe detalii și înscrierete rugam sa ne contactezi!

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.


Din aceeasi categorie

PNRR – Componenta C3 – Managementul deșeurilor

Investiția I1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de...

Programul Regional Nord-Vest – Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile turism și sănătate, cod PR NV/2023/131D/1

Obiectiv specific - Intensificarea creșterii durabile și a competitivității...
spot_img

Solicita Consultanta

Si un membru al echipei noastre te va contacta în maxim 24h în timpul zilelor lucrătoare!