PROGRAMUL REGIONAL SUD-MUNTENIA 2021-2027

INTENSIFICAREA CREȘTERII DURABILE ȘI A COMPETITIVITĂȚII MICROINTREPRINDERILOR, ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI ÎNTREPRINDERILOR MIJLOCII DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA

Programul Regional Sud-Muntenia are drept obiectiv general stimularea creșterii economice inteligente, durabile și echilibrate a regiunii Sud-Muntenia. Acest lucru va duce la îmbunătățirea calității vieții comunităților locale prin susținerea capacității de inovare și digitalizare a administrației locale și a economiei regionale.

Prezentul apel de proiect, se aplică investițiilor realizate în cele șapte județe din regiunea Sud-Muntenia, respectiv: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman și sunt eligibile microîntreprinderile, întreprinderile mici și întreprinderile mijlocii non agricole din mediul rural și din mediul urban, inclusiv din satele aparținătoare acestora.

Obiectrivul principal în reprezintă sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii care își desfășoară activitatea în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect

Valoarea minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 300.000 Euro, echivalent în lei la cursul InfoEuro valabil la data lansării apelului de proiect.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect

Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile este:

500.000 de Euro dacă veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare sunt mai mici de 50.000 de euro;

De 10 ori mai mare decât veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare, dar nu mai mare de 3.000.000 de Euro.

Cuantumul Cofinanțării Acordate

Valoarea totală eligibilă a investiției reprezintă suma cheltuielilor eligibile și sunt incluse în proiect. Contribuția programului, respectiv cuantumul finanțării nerambursabile solicitate din ajutor de stat regional trebuie să reprezinte maximum 70% din valoarea eligibilă a investiției solicitată. Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 30% din valoarea eligibilă a investiției solicitată din ajutor de stat regional.

În cazul în care proiectul conține atât investiții inițiale finanțabile prin ajutor de stat regional, cât și investiții finanțabile prin ajutor de minimis, intensitatea maximă admisă pentru finanțarea cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional este de 70%.

Finanțarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis este de 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis, cu respectarea plafonului de minimis de 200.000 de euro și a ratei forfetare stabilite.

Solicitanți Eligibili

În cadrul acestui apel, solicitanții eligibili sunt societățile sau societățile cooperative din regiunea Sud-Muntenia, constituite în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, care conform Legii 346/2004 se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii non agricole din mediul rural și din mediul urban.

Criterii de Eligibilitate

Solicitantul este eligibil dacă:

Solicitantul este o societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 sau societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, actualizate;

La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă sediul social în Regiunea Sud-Muntenia, cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022. Sediul social va fi menținut pe perioada de durabilitate a investiției, respectiv 5 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare;

Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau a întreprinderilor mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor.

Solicitantul trebuie să se încadreze într-una din categoriile menționate anterior, atât la data solicitării finanțării, respectiv la data depunerii cererii de finanțare, cât și la data acordării finanțării, respectiv la data semnării contractului de finanțare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.


Din aceeasi categorie

PNRR – Componenta C3 – Managementul deșeurilor

Investiția I1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de...

Programul Regional Nord-Vest – Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile turism și sănătate, cod PR NV/2023/131D/1

Obiectiv specific - Intensificarea creșterii durabile și a competitivității...
spot_img

Solicita Consultanta

Si un membru al echipei noastre te va contacta în maxim 24h în timpul zilelor lucrătoare!